Προφίλ

Η Νευροχειρουργική Ομάδα χαίρει υψηλής εκτίμησης
στους κόλπους της Ιατρικής Κοινότητας της Κύπρου.