Η Νευροχειρουργική Ομάδα

Η Νευροχειρουργική Ομάδα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει
αγγειακές βλάβες του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.