Πρώτη επέμβαση για διέγερση νωτιαίου μυελού στην Κύπρο με εμφύτευση επισκληριδίων ηλεκτροδίων για χρόνιο πόνο