Η μικροδισκεκτομή αποτελεί μια από τις επεμβάσεις που εκτελούνται συχνότερα από τη Νευροχειρουργική Ομάδα.

Χρησιμοποιώντας πολύ λεπτά εργαλεία, με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, διαμέσου του ωχρού συνδέσμου, δημιουργείται μια μικρή οπή στο τοίχωμα του σπονδυλικού σωλήνα και αφαιρείται η δισκική προβολή.

Ο χρόνος νοσηλείας είναι 24 ώρες και η κινητοποίηση άμεση.