Τα εγκεφαλικά αρτηριακά ανευρύσματα αποτελούν αιτίες δημιουργίας αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων, ως επί το πλείστον στον υπαραχνοειδή χώρο.

Η θνησιμότητα της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας είναι πολύ υψηλή. Αν ένα ανεύρυσμα διαγνωστεί χωρίς να έχει ραγεί, τότε πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα.

Με τη διενέργεια κρανιοτομής, ανευρίσκεται και απολινώνεται από την κυκλοφορία του αίματος ο αυχένας του ανευρύσματος.

Επίσης, εναλλακτική μέθοδος είναι η διενέργεια ενδοαγγειακού εμβολισμού του ανευρύσματος.

Και οι δύο μέθοδοι εκτελούνται στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.