Τα μηνιγγιώματα είναι καλοήθεις όγκοι. Προκαλούν προβλήματα παρεκτοπίζοντας τις εγκεφαλικές δομές.

Η αφαίρεση τους μπορεί να είναι εργώδης. Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση ώστε ο νευροχειρουργός να είναι σε θέση να αφαιρέσει μηνιγγιώματα που περικλείουν κρανιακά νεύρα ή εγκεφαλικά αγγεία.

Στο Αρεταίειο εκτελούνται κάθε χρόνο αρκετές επεμβάσεις αφαίρεσης μηνιγγιωμάτων μέσω κρανιοτομής.