Νευροχειρουργική Ομάδα

Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες για παθήσεις
νευροχειρουργικές, νευρολογικές και μυοσκελετικές
χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες ιατρικές τεχνολογίες.